*Cemil Meriç 38 yaşındayken, yazarlığının zirvesinde gözlerini kaybetmiş.
*Nazım Hikmet' in annesi Celile Hanım, Yahya Kemal' in sevgilisiymiş. Evlenmemişler, fakat beraberlikleri bir süre devam etmiş.

*Yahya Kemal "Ok" şiiri dışındaki bütün şiirlerini, aruz vezni ile yazmış.

*Peyami Safa, sevgilisine çikolata götürebilmek için iki ceketinden birini satmış.

*Hüseyin Rahmi Gürpınar, kadınları kendine daha yakın görür ve onlarla birlikte oturup sohbetler eder, örgüler örermiş.

Content/images/38113142-2d25-48d9-beba-43168fa6b5b3.jpg

*Aşık Veysel ilk olarak Ahmet Kutsi Tecer tarafından halka tanıtılmış.

*Türk Edebiyatındaki ilk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuş.

*İlk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi' nin yazarı Şinasi, edebiyatımızdaki ilk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan, noktalama işaretlerini ilk kullanan, ilk fabl çevirisini yapan, ilk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye'yi hazırlayan kişiymiş ve "edebiyat" kelimesini de ilk kez Şinasi kullanmış.

*Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat-it Türk, bilinen ilk Türkçe sözlükmüş.
*Bilinen en eski destan, Gılgamış Destanı' ymış.

Content/images/4075f8d0-f669-4d6b-93a1-f20546860d30.jpg

*Bilinen ilk Türk yazar, Orhun Abideleri' nin yazarı Yollug Tigin' miş.
*Bilinen ilk Türk şair, Arpmur Tigin' miş.

*Türk masalları ilk defa yurt dışında On Altıncı Lui döneminde Fransa'da yayınlanmış.
*Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi' ymiş.

*Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızların Manas Destanı' ymış

Birçok yerden alıntıdır.