Maia ve Zeus’ un oğlu olan Hermes; Yunan Mitolojisinin en renkli, en hızlı ve en kurnaz tanrılarındandır.

Zeus’ un habercisi olan Hermes, doğduğu ilk gün beşiğinden çıkarak ayaklanır ve kaplumbağa kabuğundan lir yapar.

Content/images/ed259c58-ff15-4b15-864d-7620f61a1717.jpg

Hermes’ in maceraları çoktur. Bir gün kırlarda dolaşırken Apollon’ un korumasında olan inekleri kaçırır, durumu öğrenen Apollon çok kızar çok öfkelenir. Hermes’ i kolundan tuttuğu gibi Zeus’ a götürüp ceza almasını ister. Ancak çaldığı lir ile hem Zeus’ u hem Apollon’ u büyüleyen Hermes bırakın ceza almayı sandaletlerine takılan kanatlarla onu tanrıların habercisi ve yolunu kaybedenlerin kılavuzu konumuna getirir. Hermes’ in bir görevi de ölülerin ruhlarını yeraltına götürmektir. Hatta yaşlı Kral Priamos' u, Hektor' un ölüsünü almak için Aşil' in barınağına götüren de odur.

Content/images/7ba11ad7-be61-4c4a-bef4-9c323d001665.jpg

Hermes’ in nitelikleri diğer tanrılara göre çoktur:

1.Sürülerin tanrısıdır. Arkaik dönem Yunan sanatında çoğu kez omuzlarında bir koçla tasvir edilir. Odysseus' un karısı Penelope ile Arkadia dağlarında birleşmelerinden çobanların tanrısı Pan doğmuştur.

2.Hile ve hırsızların tanrısıdır. Bu konudaki öykü, Hermes'e ait efsanelerin en ilginçlerinden biridir. Hermes doğduğu gün olağanüstü işlere girişmiş ve aklı ve yetenekleriyle tanrıların hepsinden daha üstün ve kurnaz olduğunu kanıtlamıştır.

Content/images/f86cc60b-2fda-4f54-9ce4-24733eedeacd.jpg

3.Güzel ve inandırıcı konuşur. Bu özelliğiyle hatiplerin tanrısıdır.

4.Hermes yolları, yolcuları, tüccarları ve ticareti korur. Yollara dikilen Herme denilen heykelleri, İlkçağın kilometre taşlarıdır. Bunlar bir tanrı büstü ve fallos simgesini taşıyan yuvarlak veya dörtgen kaidelerdir.

Content/images/e0173176-2815-42c6-b7bb-255663aa9fc4.jpg

5.Hermes yeraltı ile yerüstü arasında habercilik yapar, ölenlerin ruhunu yeraltı ülkesine, Hades' e götürür.

6.Zeus' un gönderdiği uykuyu ve rüyaları insanlara iletmek onun görevidir. Bunu Apollon' un kendisine verdiği değnekle yapar.

Content/images/cbd44f5f-e374-4aad-bd0b-b5966d7b8fa1.jpg

Hermes’ in birçok efsanede rolü vardır; geçen haftalardaki yazılarımda da sıkça karşılaşılmıştı ona. Zeus ile İo’ nun efsanesinde İo’ yu kaçıran Hermes’ ti. Üç güzeller efsanesinde, Paris’i bulan ve altın elmayı Paris’e veren Hermes’ ti. Homeros’un destanlarında Zeus’un habercisi tabi ki yine Hermes’ tir. 

Content/images/42b3f310-c07b-41f3-a02a-52809172a808.jpg

Yunan mitolojisinde Hermes olarak tanınan tanrı, Roma mitolojisinde Mercur olarak bilinir. Çevik haberci Hermes tüm atletlerin koruyucusu olduğu gibi akıllı ve kurnaz olduğu için hırsızların, kumarbazların ve tüccarların da koruyucusudur. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmiştir. Hermes, mitolojistlerce eril öğenin temsilcisi olarak kabul edilir.

Hüsniye Balkan