ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Aile bireyleri açısından:

-Her şeyden önce çocuğunuzu kabul edin.
-Anne ve baba olarak birbirinizi suçlamayın, suçlu da aramayın.
-Çocuğunuzun gelişimi için gerekli olan ilgi ve şefkati ona sürekli gösterin.
-Çocuğunuzu aileye verilmiş bir ceza olarak görmeyin, çocuğunuzu suçlamayın.
-Çocuğunuzdan utanç duymayın.
-Çocuğunuzun kişisel temizliğine önem verin.
-Çocuğunuzu aşırı derecede korumayın. Unutmayın ki siz her zaman çocuğunuzun yanında olamayabilirsiniz.
-Çocuğunuza acıyarak yaklaşmayın.
-Çocuğunuzun kendine güvenmesini sağlayın.
-Çocuğunuzun sosyal, duygusal, kültürel gereksinimlerini karşılamasını sağlayın.

Content/images/316c5005-432a-4c13-a1ac-beec8a92a70e.jpg

-Çocuğunuzdan onun kapasitesinin üstündeki becerileri gerçekleştirmesini beklemeyin.
-Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın.
-Sabırlı olmaya çalışın.
-Başarılı olduğu her konuda onu ödüllendirin.( Çocuğunuzu her zaman maddi ödüllerle değil, sözel ödüllerle de mükafatlandırın. Bunlar çocuklar için çok değerlidir. )
-Çocuğunuza öğreteceğiniz her şeyi tekrarlara dayandırarak alışkanlık haline getirmeye çalışın.
-Öğreteceğiniz iş ya da konuyu parça parça tekrarlar ile öğretmeye çalışın.
-Öğrettiklerinizi sık sık tekrarlayın.

Content/images/3d44f542-97fe-43c4-9781-c7cc755ba697.png

Öğretmenler açısından:

-Çocuğa başarabileceği görevler verilmeli.
-Doğru yanıtlayabileceği sorular sorulmalı.
-Gerektiğinde görevi yerine getirmesine yardım edilmeli( ipuçları, soru tekrarlama )
-Çocuk başarısız olduğu noktada bırakılmamalı; yardımlar çocuk başarılı olana dek sürdürülmeli.
-Çocuk verdiği yanıtın doğru olup olmadığını bilmeli.
-Doğru yanıtlar anında pekiştirilmeli.
-Çocuğun yeterlilik düzeyi belirlenmeli ve verilecek görevlerin onun düzeyine uygun olması sağlanmalı.

Content/images/5acac9a7-c25c-4b2c-8f52-c500b9d17f6c.jpg

-Çocuğun gelişiminde iniş çıkışlar görülebilir dolayısıyla yeterlilik düzeylerin sık sık değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
-Öğretilecek konu ya küçük parçalara bölünmeli ya da kolaydan zora doğru basamaklandırılmalı.
-Öğretilen bilgiler belirli aralıklarla tekrar edilmeli.
-Çocuklara bir kerede birden fazla kavram öğretilmemeli.
-Çocuğun derse aktif katılımını sağlama öğrenme açısından önemlidir. Bu yöndeki davranışları cesaretlendirilmeli ve pekiştirilmelidir.
-Çocuğun öğrendiği bir beceriyi farklı ortamlarda uygulamasına fırsat tanınmalıdır.
-Öğretmen aile ile işbirliği içinde olmalıdır.
-Öğretmenin öğrencilerin geçmiş yaşantıları hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
-Öğretmen dersi işlerken çocuğun birden fazla duyu organına hitap edecek öğretim yöntem ve materyali kullanmalıdır.
-Öğretmen ders işlerken sade ve anlaşılır ifadelere yer vermelidir.
-Öğretmen çocuklara somut örnekler vermelidir.

 

ZİHİNSEL ENGELİLERİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN YARDIM TİPLERİ

1-Fiziksel yardım


Öğretim esnasında öğretmenin öğreteceği beceriyi direkt ya da kısmi yardımla müdahale ederek yapmasını sağlaması durumudur.
Yazı yazma esnasında çocuğun elini tutup yazılması istenen harfi birlikte yazmak gibi.

Content/images/9de3ec01-af44-4a42-981d-6d6c2fed4a4e.jpg

2-Sözel yardım


Öğretim esnasında çocuğa konuşarak yapması gereken beceriyle ilgili olarak yönergelerin verilmesi durumudur. Çocuğun anlayabileceği düzeyde cümle kurmaya özen göstermek gerekmektedir.
‘’ Elimi tut ayağının birini kaldır. ‘’ gibi.

Content/images/47638ade-a765-4687-8214-438642922147.jpg

3-Model olma


Çocuğun yapmakta zorladığı davranış ya da beceriyi öğretmenin kendisinin yapması ve öğrencinin dikkatlice izlemesini sağlaması durumudur.
Top zıplatmasını istediğiniz öğrencinizin, önce sizin bunu nasıl yaptığınızı görmesi lazım. Önce siz top zıplatıp onun dikkatlice izlemesini sağlamalısınız.

Content/images/4a77b665-62fd-4f77-abdc-b6e767b3d584.jpg

Serap Dikenli

Özel Sporcular Antrenörü