TÜRK EDEBİYATININ İLKLERİ

*İlk yerli romanımız Taaşşuk-u Talat ve Fitnattır.

*İlk köy romanımız Nabizade Nazım’ ın Karabibik romanıdır.

*İlk psikolojik romanımız Mehmet Rauf’ un Eylül adlı eseridir.

*İlk hikaye kitabımız Letaif-i Rivayettir.  Ahmet Mithat yazmıştır.

*İlk siyasetname Kutadgu Biligtir. ( Yusuf Has Hacib )

*İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem’  in Araba Sevdası’ dır.

*İlk edebiyat dergisi Hazine-i Evrak’ tır.

*İlk defa batı tekniğine uygun olarak yazılmış roman Halit Ziya Uşaklıgil’ in Aşk-ı Memnu adlı romanıdır.

Content/images/9de50181-0130-45c2-a5ed-e42fb995802b.jpg

*Edebiyatımızda ilk sahnelenen tiyatro oyunu Vatan Yahut Silistre’ dir. ( Namık Kemal )

*Cenap Şehabettin ilk deneme yazarımızdır.

* Edebiyatımızda ilk konuşma diliyle hikaye yazan Ömer Seyfettin’ dir.

* Abdulhak Hamit Tarhan’ ın Sahra adlı şiiri edebiyatımızdaki ilk pastoral şiirdir.

*İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim’ dir.

*İlk mizah dergimiz Diyojen’ dir. ( Teodor Kasap )

*İlk hatıra kitabımız Babürşah’ ın Babürname’ sidir.

*İlk edebi topluluğumuz Servet-i Fünün’ dur.

*İlk çizgi romanımız Türk Kahramanı Köroğlu’ dur.

*İlk kadın roman yazarımız Fatma Aliye’dir.

*Edebiyatımızda ilk divan sahibi Yunus Emre’ dir.

*İlk dergimiz Mecmua-i Fünun’ dur. ( Münif Paşa )

 

Bir çok yerden alıntıdır.