Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrenciler yalnızca Türkiye’de değil dünyanın hemen her yerinde, özel eğitim çabalarından en az yararlanan özel gereksinimli öğrenci grubunu oluşturmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerle çalışacak özel eğitim öğretmenleri, temel düzeyde genel ve özel eğitim bilgi ve becerisine sahip olmalıdırlar (örnek: bireyselleştirme, sınıf yönetimi, etkili öğretim vb.)

Content/images/dc43d1c0-6a4e-43db-ab54-592044e0b178.jpg

Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerle çalışacak özel eğitim öğretmenlerinin sahip olmaları gereken özel nitelikler şunlardır:

 

(a)  Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri

(b)  Sosyal etkileşim becerisi kazandırma yöntemleri (örnek: sosyal öyküler, videoyla model olma vb.)

(c)  İletişim becerisi kazandırma yöntemleri (örnek: PECS, replikli öğretim, vb.)

(d)  Bağımsız yaşam becerisi kazandırma yöntemleri (örnek: etkinlik çizelgeleri, toplum temelli öğretim vb.)

(e)  Duyusal ve çevresel düzenlemeler (örnek: görsel stratejiler, rutinler vb.)

(f)   Olumlu davranışsal destek.

Content/images/9f0da2c8-5543-4d0e-bdeb-8c2b625eb4a4.png

Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilere, özellikle de Asperger sendromlular dışında kalan gruba yönelik eğitim çalışmaları, çok farklı biçim ve içeriklerde çalışmayı gerektirebilmektedir. Örneğin, pek çok çocuk, çok erken yaşta, bire-bir, yoğun ve kesintisiz davranışsal eğitim aldığında en hızlı ilerlemeyi gösterebilmektedir ya da, grup içinde çok yoğun bire-bir davranışsal eğitim verilmesi gerekebilmektedir. Tüm bu özellikler, otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerle çalışacak öğretmenlerin çok özel donanımlara sahip olmalarını gerektirmektedir.

Türkiye’de ise otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilere öğretmen ya da uzman yetiştirmeye yönelik bir lisans ya da lisansüstü programı yoktur. Dolayısıyla, zihin engellilerin öğretmenleri, otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerle de çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Ancak, otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerin eğitim gereksinimleri, diğer özel eğitim gruplarının gereksinimlerinden farklılaşmaktadır. Bu nedenle, zihin engelliler öğretmenleri, otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrencilerle çalışırken önemli sorunlarla karşılaşmaktadırlar.

Content/images/bde998a8-ed61-44ff-b3c5-affbc62def32.jpg

Hiç Kimse, Hiçbir  Yerde  Donna Williams

Otizmli bir kızın olağanüstü otobiyografisi

‘’ Donna Williams' a çocukluğu boyunca birçok isim takılmıştır: sağır, rahatsız, aptal, deli... Kendi içinde, kendi dünyası ön planda, bizim dünyamızda ise arka planda olarak yaşamıştır. Hem kendinden hem de dış dünyadan izole olmuş olan Donna, kendi kelimeleri ile hiçbir yerdeki hiç kimsedir. Bu iki dünya arasında vahşice gidip gelmiş, bizim dünyamıza katılabilmek ve aynı zamanda onu dışarıda bırakmak için savaşmıştır. Senaryolar ve repertuarlar ötesinde saklanmış olan dış dünya ile bağlantı kuramadan, onu bombardıman eden sosyal görüntülerin yamalı bileşenleri olarak bir vücut içindeki hayalet gibi yaşamıştır. Görünüşte, çevresindeki anlaşılmaz dünyadan kopuk olarak, kendi deyimi ile 'cam altındaki dünya'da yaşamıştır. Hiç Kimse, Hiçbir Yerde, etkileyici, dokunaklı ve komik bir kitap.

Content/images/8970c988-985c-4ad0-903e-e079ccc8485e.jpg

“Otizm” dünyasını yaşayan ve sevimsiz bir çevrenin içinde olup şiddetli içsel kaos ve idrak eksikliğini yenen birinin ruhunun hesaplaşması. Tüm engellere rağmen, Donna'nın nasıl bağımsız yaşamayı becerdiğini, üniversitede nasıl kendine bir yer edindiğini ve bu olağanüstü otobiyografiyi nasıl yazdığını anlatmaktadır. Dünya çapında yirmiden fazla dile çevrilen bu uluslararası bestseller, bugüne kadar okuduğunuz en olağanüstü çalışma olarak hafızanızda yer edinecektir. Donna William, 1963 yılında Avusturalya'da doğmuştur. İki yaşındayken kendisine psikoz hastası teşhisi konulmuş, rahatsız olarak etiketlenmiş ve 1990 yılında otizm teşhisi konana kadar çocukluğu boyunca sağırlık testleri uygulanmıştır. Bugün kendisi, uluslararası tanınmış ve dokuz kitap yazmış bir bestseller yazar, aktrist, şarkıcı, bestekâr ve senaryo yazarıdır. Otizm dünyasında en tanınmış kişilerden biri olan Donna, 1995 yılından beri uluslararası konuşmacı, uzmanlaşmış öğretmen ve otizm danışmanı olarak çalışmaktadır.’’

Tanıtım bülteninden…

Content/images/a6167c13-254d-4d83-a0cd-2cddc02e28dd.jpg

Tarihte çok değerli isimler arasında da otizm rahatsızlığına sahip kişiler bulunuyor.

FARKLIYIM, YETERSİZ DEĞİL!

1. Franz Kafka: Modern dünya edebiyatının en özgün yazarlarından biridir. “Dönüşüm” adlı eseriyle edebiyat tarihine eşsiz bir eser bırakmıştır.

2. Ludwig Van Beethoven: Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü, en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilmiştir.

3. Friedrich Nietzsche: Alman asıllı filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel tarza yazılarıyla ünlüdür.

4. Albert Einstein: Alman asıllı, kuantum fiziğinin büyük ismi Einstein, Nobel Fizik Ödülü sahibidir.

5. Nikola Tesla: Sırp kökenli, Amerikalı mucit Tesla, aynı zamanda ampulü de bulan kişidir. Edison’un öğrencisidir. Kablosuz elektrik üretiminin kanıtı olan Tesla bobinleri ise bilim dünyasında en önemli buluşlardan birisidir.

Content/images/8842cc44-bd49-4478-9d4b-b129adb89697.png

6. Thomas Edison: Edison bilimin yanı sıra aynı zamanda iş adamıdır. Tarihteki en önemli bilim insanlarından biri olmakla birlikte, 1093 patente sahiptir.

7. Wolfgang Amadeus Mozart: Klasik batı müziğinin en etkili ve en üretken sanatçısı Mozart idi. Çirkin seslere dayanamıyor hatta baygınlık bile geçirdiği oluyordu.

8. Isaac Newton: Newton, Einstein dünyaya gelene kadar dünya tarihinin en büyük fizikçisi olarak biliniyordu. Philosophia Naturalis Principia Mathematica kitabı ile klasik mekaniğin temelini atmıştır ve bu, tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.

9. Vincent Van Gogh: Van Gogh batı sanat tarihinin en ünlü ressamlarından birisidir. Renklerle oynayan deha lakabının da sahibidir.

10. Jane Austen: Pride and Prejudice (Aşk ve Gurur) romanının yazarı, 18. yy sonu 19. yy başlarında yaşamıştır. Dönemine göre son derece iyi bir eğitim alan Austen, edebiyat tarihinin en başarılı yazarlarından biri olarak anılır.

 

Serap Dikenli

Özel Sporcular Antrenörü