Bu haftaki konumuz oyun.

Normal gelişim gösteren çocuklarımız için oyun ve oyunla öğretimin ne kadar etkili olduğunu sanırım biliyoruz.

Oyun, özel çocuklarımız içinde büyük bir öneme sahip.

Çocuk için oyun bedensel, zihinsel ve ruhsal açıdan yararlı bir egzersiz anlamına gelmektedir. Engelli çocuklarımız içinde oyun gelişimleri açışımdan önemli bir yere sahiptir. Engelli çocukların yeteneklerini geliştirmeleri, çevreleriyle uyumlu olabilmeleri, olumlu sosyal iletişim kurabilmeleri erken çocukluk döneminden itibaren oyun aracılığı ile desteklenmelidir. Böylece engelli çocuğun topluma uyum göstermesindeki ilk adım atılmış olacaktır.

Content/images/94c4695e-e69b-45a3-8de3-5a94b99f749e.jpg

Bakalım oyunun özel çocuklarımıza kazandırdıkları neymiş?

-Dikkatinin ve farkındalığının artmasını sağlar.

-El /göz koordinasyonun gelişimine katkıda bulunur.

-Birikmiş enerjisini kabul gören bir şekilde atmasını sağlar.

-Kavramları daha kolay öğrenmesini sağlar.

-Öz bakım becerilerini daha kolay öğrenir.

-Çocuğun kendisine olan güven duygusu gelişir.

-Problem çözmeyi daha kolay öğrenir.

-İlgi ve yetenekleri daha objektif değerlendirir.

-Oyun hamuru, kil gibi malzemeler kullanılarak yapılan oyunlar çocukların el kaslarının gelişmesine katkıda bulunur.

-Kurallara uymayı öğrenir.

-Oyun ve oyuncaklar sayesinde sorumluluk almayı öğrenir.

-Dil gelişimine katkıda bulunur.

-Daha kolay iletişim kurar, paylaşmayı öğrenir.

-Çocuğun daha az problem davranışlar sergilemesini sağlar.

-Öğrendiklerini pekiştirir.

-Çocuklar oyun yolu ile yansıtamadığı duyguları yansıtarak içsel durumları hakkında bilgi verirler.

-Eğitime yeni başlayan engelli çocuğun kaygıları oyun ile ortadan kaldırılabilir.

Content/images/16207f4d-63f5-4997-89b3-112d5700f5c8.jpg

Engelli çocukların oyuna başlama ve sürdürmede desteğe ve cesarete ihtiyaçları vardır. Özel çocuklar normal gelişim gösteren çocuklara göre daha çekingen ve pasiftirler. Gerekli durumlarda istediğimiz davranışları kazandırmak amacı ile yönlendirmemiz gerekebilir.

 Dikkat edilecek nokta; oyunun çocukların gelişimine katkısını sağlaması için çocuğun ihtiyaçlarına ve yapabilirlik sınırına göre oyun türü seçilmelidir.

Her engel grubunun kendi özelliklerine uygun oyunu, oyun ortamı ve araç gereci vardır. Oyunun özel çocuklar üzerinde iyileştirici ve tedavi edici bir yönünün olduğu şüphesiz bir gerçektir.

Content/images/d8e8a1ed-7909-4f7f-9c8f-43ec580200d4.jpg

Zihinsel engelli çocuklarda eğitsel oyun seçiminde unutulmaması gereken konudan biri, bireyin çok zorlanacağı, başarısız olacağı bir oyun tercihinden uzak durulması gerektiğidir. Daha kolay ve başarılı olabileceği oyun türlerini seçerek motivasyonunu yüksek tutmamız gerekmektedir.

Serap Dikenli

Özel Sporcular Antrenörü