Ares; Zeus ile Hera’ nın oğlu On iki Olymposludan biridir.

Savaş tanrısı olan Ares, tanrılar içinde pek sevilmez. Yunan Mitolojisinde Ares Roma Mitolojisinde Mars olarak karşımıza çıkar ve Homeros’ un İlyada’ sında kaba kuvveti simgeler.

Ares’ in doğumuyla ilgili başka bir rivayet ise Hera’ nın Zeus’ tan olmadan kendi kendine gebe kalarak onu doğurduğu yönündedir ki Zeus’ un Ares’ i hiç sevmemesi bu rivayeti doğrular niteliktedir.

Nasıl doğduğunun pek de bir önemi yok aslında birçok ölümlü ve tanrı onun doğmamış olmasını dilerdi.

Content/images/713b4fc7-210b-44af-8ea5-6c0ac9059e6e.jpg

Ares, Kaba kuvvetin, gereksiz şiddetin, korkunun ve savaşların tanrısı olarak anılan Ares' in sevilmemesindeki en büyük neden ise nedensiz savaşlar yaratmasıdır. En büyük çekişmesi ise kardeşi Athena ile olanıdır. ( Athena, aklın ve zekanın tanrısıdır ve hatırlarsınız ki Zeus’ un kafasından çıkarak dünyaya gelmiştir. )

Destanlarda Ares, körü körüne kanlı savaşların temsilcisi olarak, aklın yönettiği savaşı simgeleyen Athena' yla çatışır.

Ares' in annesi Hera ile herhangi bir ilişkisine pek rastlanmaz destanlarda.

Hele babası Zeus' un ondan hoşlanmadığı besbellidir. Troya savaşında yiğit Diomedes Athena' nın yardımıyla karnından yaralar Ares' i, o da Zeus' un yanına sığınıp ağlaşır. Tanrılar babasının bu sızlanmalara verdiği karşılık şudur;

Content/images/91a2fb87-cb10-4fdb-bab7-90c27724c8f4.jpg

“ Böyle ağlaşıp durma dizimin dibinde,

Dönek Olympos ' ta oturantanrılar arasında

Benim iğrendiğim tanrısın sen, hep hırgür, kavga, savaş

İşin gücün, ele avuca sığmaz

Huysuzluğun, biliyorum, anadan gelme sana,

Hera 'dan ben de ona zorla dinletirim sözümü.

Apollon' la Athena Ares' i şöyle kınarlar;

“ Ares, insanların baş belası,

Ares, ey kaleler yıkan, ellerin kanlı.

Yaklaş ona, saldırgan Ares' ten

Çekinme, delinin biridir, kötünün kötüsüdür o. ”

Content/images/ed448fb6-e2dc-402c-b344-8f27c4354e53.jpg

Ares’ in en büyük hatası Truva savaşında Truvalılar’ ın yanında yer alması olmuştur.

Annesi Hera’ yı bile kızdıran bu durum tüm Olympos tanrılarının öfkesini kazanmasına sebep olmuştur. Ares Truva’ nın yanında yer alıp Yunanlıları öldürmeye başlayınca eski bir defter de açılmış olur.

Content/images/bee34647-3ae1-4625-b750-cbfca2cbab4c.jpg

Önceki yazılarımızdan hatırlayacağınız, bilinen en eski güzellik yarışmasında Paris, üç güzel arasından Hera’ yı değil de Afrodit’i seçmiştir. Zaten Truva Savaşı’nın çıkış noktası da buydu. Athena’nın desteği ile Ares savaştan çekilmek zorunda kalır.

Ares’ in başka bir efsanesi ise Afrodit ile olandır ki Yunan Mitolojisinin en ilginç öykülerindendir.

Hephaistos ile zorla evlendirilen Afrodit’i baştan çıkarmıştır. (Afrodit’ in de baştan çıkması pek de zor olmamış anlaşılan )

Hephaistos, Olymposluların zanaatkarıdır. Oldukça güçlü ve marifetli olan Hephaistos topal olmakla beraber fazlaca yakışıklı değildir.

Content/images/55a37727-4181-42e1-812d-1fab0cc636a1.jpg

Ares ile olan ilişkilerini öğrenince onları altın bir ağ ile tuzağa düşürür.

İki tanrı için de en utanç verici durum bu olur ve Ares kültünün olduğu Trakya’ ya Afrodit ise kendi toprakları olan Kıbrıs’a kaçar.

 

Hüsniye Balkan