11.yüzyılda Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. İslami Türk edebiyatının ilk eseri olması ile değeri çok büyüktür.

Balasagunlu Yusuf tarafından Karahanlılar devrinde yazılmış ve Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han 'a sunulmuştur. Eseri beğenen hükümdar, bunun üzerine Yusuf'a Has Haciplik unvanı vermiştir. Haciplik, Karahanlılar ve Selçuklular döneminde hükümdar ve vezirden sonra gelen en büyük görevliydi.

Content/images/0368fa4a-f5f2-49fe-a91e-b13a7b2d1227.jpg

Kutadgu Bilig, her iki dünya için mutluluğa kavuşabilmek amacı ile yazılmış nasihatler kitabıdır. Yusuf Has Hacib’e göre ahirette mutluluğa kavuşabilmek için sadece ibadet etmek, bu dünya işlerinden elini çekmek doğru değildir. Dünyaya geliş amacımız da zaten bu değil midir? İyilik yapmak, insanların hayatlarına dokunarak onları mutlu edebilmek… İnsanlara faydamız olmadan, sadece ibadet etmek, ahiret mutluluğunu elde etmemiz için yetmez. İnsanlara hayrı dokunmayan kişilerin, kendisine hiç hayrı olmaz.  Amacı insanlara hizmet etmek olan kişiler hem dünyada hem de ahirette mutluluk kapılarını açarlar.

Content/images/86522318-1e25-4ec7-bde3-a8ebedd2182c.JPG

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib ‘in yaşadığı çevrelerin ilim ve felsefe birikimi ile dopdolu bir kılavuzdur.

13bin 290 dizeden oluşan ve aruz vezni kullanılarak yazılmış uzun bir şiir olan Kutadgu Bilig’e ait; Viyana nüshası, Kahire nüshası, Manakan nüshası olmak üzere üç adet el yazısı nüsha bulunmaktadır.

İnsanlara iki dünyada da mutlu olabilmek için gereken yolu göstermek amacı ile yazılmış olan kitap, dört temel kavram üzerine kurulmuştur.

-Kün Togdı (Gün doğdu):Hükümdar, adalet
-Ay Togdı (Dolunay):Vezir, mutluluk
-Ögdülmiş (Övülmüş):Vezirin oğlu olan bilge, akıl veya bilgi
-Ogdurmuş (Uyanmış):Vezirin kardeşi derviş, yaşamın sonu

Content/images/e29537c0-f242-4111-b893-8046eecb7d16.jpg

’İnsan gönlü, deniz gibidir. 
Bilgi, inci misali ( o denizin) altındadır.

Kişi, (o) denizden inciyi çıkarmazsa, 
İster inci ister taş olsun hepsi bir.’’

Meral Benimser