Merhaba Mitoloji severler;

Yunan gök tanrısı Zeus' u geçen haftaki yazımdan hatırlarsınız, kendisi oldukça çapkın ve karısı Hera ise haliyle oldukça kıskançtır…

Zeus, İo' dan çok etkilenir ve beraber olmak için her şeyi yapar, İo nehir tanrısı İnakhos' un kızıdır ve Hera tapınağında bir rahibedir. Bu nedenle Zeus’u reddeder ancak Zeus tabi ki bu durumu kabullenmez ve İo’ya bir şekilde sahip olur. 

Content/images/d81a6de7-94cc-4ca6-abe9-bd49865a31e3.jpg

Zeus, Hera' ya yakalandığında İo' yu bir ineğe çevirir. Hera tabi hemen anlar Zeus'un ne yaptığını ve ineği kendisine hediye etmesini ister. Zeus istemeye istemeye, İo'yu Hera'ya hediye eder.

Content/images/62acd244-584f-4f65-b790-dd673b273c6f.jpg

Hera ineği kapatır ve başına da çok sevdiği yüz gözlü canavar Argosu diker. ” Meşhur Antik Yunan mitolojisi derlemesi Bibliotheka' nın yazarı Apollodorus' a göre Echidna' yı öldürmüş olan dev Argos' un o kadar çok gözü vardı ki uyurken bile en az bir gözü açık olurdu. 100 gözlü olduğu söylenen Argos' a " panoptes " ( her şeyi gören ) sıfatının layık görülmüş olması bu yüzdendir. Ama bu sırada İo' yu kurtarmak isteyen Zeus' un gönderdiği Hermes tarafından öldürülmüştür. Efsaneye göre Hermes, önce Argos' u fısıldadığı tılsımlı kelimelerle uyutur, yani yüz gözünü de bir bir kapatır, ondan sonra da onu taşla ezip öldürür.

Başka bir versiyonda ise Argos' u müzikle uyutmayı deneyip bunu başaramayan Hermes, devi kılıcıyla öldürür. Argos nasıl ölmüş olursa olsun bu olay, yeni tanrı jenerasyonunda dökülmüş olan ilk kandır ve bundan böyle Hermes, " Argeiphontes " ( Argos' u öldüren ) sıfatını da sahip olduğu diğer onurlandırıcı sıfatlar arasına katacaktır.”

Content/images/36ba5687-f086-4a28-8d3c-9f375f07a4c4.jpg

Hermes Argosu öldürdükten sonra İo' yu kaçırır.

 Hera çok sevdiği Argos' un kafasını kesilmiş görünce onu dünyaya atar ve dünyanın en güzel hayvanının tüylerinde yaşamasını sağlar, bu hayvan tabi ki tavus kuşudur. Tavus kuşunun bazı inanışlar için kutsal olduğunu da biliriz. Ezidiler için kutsal figür Melek Tavus’ tur. Konumuz şu an bu olmadığı için İo’ nun özgür kaldıktan sonra ne yaptığına dönelim.

İo özgür kalır, ancak Hera’ nın lanetinden kurtulamaz. En sevdiği hizmetçisi Argos’ un hayaletini İo’ nun üzerine salar ve İo hayaletten kaçarken; yollar, ovalar, kıtalar geçer. Vadiler aşar. En son derin bir vadiye denk gelir. İo tam vadiyi geçerken alan, suyla dolar ve İstanbul Boğazı oluşur. “Bosphorus” adı da buradan gelir ve Türkçe anlamı “ İnek geçidi” dir.

Content/images/374c1c33-7ad1-441f-9656-d628571ac84e.jpg

Boğazı geçen İo Kafkasya’ da zincere vurulmuş olan Prometheus( insanların iyiliği için Zeus’ tan ateşi çalar ve cezalandırılır, olayları önceden görebilme yeteneğine sahiptir. ) ile karşılaşır. Prometheus ona, bir gün insan formuna yeniden kavuşacağını ve onun soyundan Herakles’ in dünyaya geleceğini söyler. ( Herakles, Prometheus’ u serbest bırakacaktır ). Dediği gibi de olur, Zeus’ un ısrarları sonucu Hera ile bir anlaşma yaparlar. Anlaşmaya göre; Zeus, İo’ nun peşini bırakacak ve temasa geçmeden erkek çocuğa hamile bırakacaktır. İo hamile bir halde insan formuna kavuşur ve Mısır kralı Telenogus ile evlenir. İo’ nun Epophus adında bir oğlu olur ve manevi babasından sonra Mısır kralı olup Nil nehrinin kızı Memphis ile evlenir. 

İo’nun soyundan gelecek olan Herakles’ in yani herkesçe bilinen adı Herkül’ ün efsaneleri için, takipte kalın.

Gelecek hafta görüşmek üzere.

Hüsniye Balkan