Herkese Merhabalar;

Geçen hafta belirttiğim üzere, bu yazımız Herakles üzerine olacak. Sanıyorum ki Herakles’i tanımayan çok kişi yoktur. En azından herkesin Herkül hakkında bir fikri vardır diye düşünüyorum.

Ah yüce Zeus, neredeyse tüm Yunan Mitolojisi Zeus’ un aşk maceralarından ve karısı Hera’ nın kıskançlıklarından oluşuyor.

Herakles; Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’ nin oğludur. Zeus Alkmene’ye kocası Amphitryon kılığında yaklaşıp, onunla uzun bir gece geçirmiş ve Herakles’ e gebe bırakmıştır. Bu sırada Amphitryon Teleboialılar’ a karşı sefere çıkmıştır. 

Content/images/4cd93059-4b02-4c02-a143-7b82424e429b.jpg

Alkmene’ nin gebeliğini öğrenen Hera kıskançlıktan deliye dönmüştür. Çünkü, Perseus soyundan doğacak olan ilk çocuk Tebai Kralı olacaktır. Hera bu durumu bir şekilde önlemeli ve Alkmene’ nin çocuğu kral olmamalıdır. Tahmin edeceğiniz üzere Hera, bu durumu engelliyor ve kral Eurystheus oluyor. Kral olmakla ilgilenmeyen Herakles, her açıdan çok iyi eğitim almıştır. Çok iyi bir savaşçı olmasına rağmen Herakles bazı kaynaklara göre dünyaya insanlara yardım etmek amacıyla gelmiştir ve saflığı temsil eder. 

Content/images/59964e68-4212-4fe5-ba0b-09095a3fd519.jpg

Hera’ nın türlü türlü oyunlarından birine artık dayanamayıp çıldıran Herakles, karısını ve çocuklarını öldürür. Suçlarından arınmak isteyen Herakles, Kral Eurystheus’ un hizmetine girer. Doğduğu günden beri başı beladan kurtulmayan kahraman, Hera ve Eurystheus’ un oyunlarıyla yine baş etmek zorunda kalacaktır. Eurystheus Herakles’ e yerine getiremeyeceğinden emin olduğu 12 görev verir ve Herakles efsanesi burada başlamış olur. Meşhur 12 görev aşağıda sıralandığı gibidir. 

Content/images/803d6ca5-668e-48bb-98f1-243c366ec0d5.jpg

1)Nemean Aslanı' nı öldürmek: Nemea Bölgesinde dehşet saçan aslanı kollarıyla boğmuş, aslanın postunu kendi pençesiyle yüzmüştür.

2)Lerna gölündeki Hydra' yı öldürmek: Lerna gölünde yaşayan canavarın kesilen kafalarının yerine sürekli yenileri çıkmaktadır. Athena’ nın yardımıyla Herakles bu canavarı yenmiştir.

3)Artemis' in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiği’ni yakalamak.

4 )Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu ağla tutmak.

5)Augias' ın ahırlarını bir günde temizlemek: Kral bu görevi Herakles’ in onurunu kırmak, onu aşağılamak için verdiyse de Herakles zekice nehir yataklarının yönünü değiştirerek ahırların temizlenmesini sağlamıştır.

6)Stymphalos' da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian Kuşlarını Athena' nın yardımıyla kovmak.

7)Girit' e gidip Poseidon' un Minos 'a verdiği azgın Girit Boğası' nı getirmek

8)Troya kralı Diomedes' in emrine girip Troya halkına eziyet çektiren, Hellospontos Boğazı' nda yaşayan deniz canavarını öldürerek Troya halkını beladan kurtarmış ancak Diomedes' in ona, azarlayıcı tutumu karşısında cezalandırıp öldürmüş ve Troya' nın yanması için lanetler savurmuştur.

9)Amazonlar kraliçesi Hippolyta' dan kemerini almak: Kemeri almak için kraliçe ile anlaşmış, ancak Hera' nın kışkırtmasıyla Amazonlar, Herakles' e saldırmış, Herakles de kraliçeyi öldürmek zorunda kalmıştır.

10)Okeanos' un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus' un sığırlarını çalmak.

11)Hesperidler' in altın elmalarını getirmek: Elmaları almak için altın elma ağacını koruyan kızları ve daha da önemlisi onların ejderini geçmesi gerekiyordu. Bunun için Herakles altın elmaların koruyucusu olan kızların babası Atlas' a gider ama o da biraz uyanık davranarak Herakles' le bir anlaşma yapar.

12)Hades' in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak: Köpeği karşısında gören kralın korkudan saklandığı bilinir.

12 görevini de yerine getiren ve ölmeyen Herakles, herkesin gözünde kahramandır. Tanrı olmasa bile tanrılara bile kafa tutar. Öyle ki; ateşi insanlık için çalması sebebiyle, Zeus tarafından cezalandırılan Prometheus’ u bile kurtarmıştır. Ayrıca kadın kılığında yün eğirmesi, Troya’ ya zarar vermesi, Argonatların seferine katılması gibi olaylar, Herakles’ in efsanevi hikayelerinden birkaçıdır. Yarı ölümlü, yarı tanrı olan Herakles herkes tarafından çok sevilen bir kahraman olunca kendisine Olympos’ ta yer verilmiş ve ölümsüzlük bahşedilmiştir. Ardından, Tanrıça Hebe ile evlendirilmiştir. Heraklesoğulları olarak bilinen Yunan Yarımadası halkının atası kabul edilen Herakles, fizik gücü ve moral gücünün sembolü olmuştur. 

Content/images/c8b33920-1675-41fd-9fd7-be8981f11cc3.png

Yunan Mitolojisi Zeus’ un aşkları ve Hera’ nın kıskançlıklarıyla şekilleniyor, o halde Zeus’ un kadınlarını yazmanın vakti geldi sanırım.

Haftaya görüşmek ümidiyle,

Hüsniye Balkan